سرپناهی برای بانوان و فرزندانشان

آیا شما پناهگاهی جستجو می‌کنید که شمارا به‌صورت ناشناس پناه دهد؟

پس برای ما ایمیل ارسال فرمانید:

zuflucht@perlenschatz.info

 و یا با ما تماس تلفنی بگیرید  064429544844

شما در نزد ما سریع و بدون کاغذ سریع پناه خواهید یافت.

ما با اداره رفاه جوانان و کودکان همکاری داریم البته اگر سن شما زیر 18 سال هست.

 یک موسسه غیرانتفاعی و پناهگاه برای زنان و فرزندانشان هست که مورد خشونت Perlenschatz

خانگی قرارگرفته‌اند که این موسسه متخصص در امور مقابله با خشونت به نام (ناموس) که در حق زنان و

فرزندانشان روا می‌شود.

مکان انجمن ما در استان مرکزی هسن Mittelhessische Solms هست و شایان‌ذکر است که در تمام

آلمان پناهگاه‌هایی دارد که به‌صورت زندگی گروهی توسط سرپرستان مطمئن اداره می‌شود.

.اولویت اول خود را در حمایت و سرپرستی زنان و کودکان مهاجر می‌بیند Perlenschatz

( ما با یک گروه مترجم داوطلب کار می‌کنیم. اما اگر شما کمی به زبان آلمانی مسلط هستید بهتر است ایمیلی که برای ما ارسال می‌کنید به زبان آلمانی باشد به دلیل اینکه فرایند جواب دهی سریع‌تر انجام می‌شود.)

اگر مجبور هستید ناگهانی فرار کنید، تمام آنچه به‌صورت موقت نیاز دارید می‌توانید نزد ما بیابید. اما بهتر است قبل از فرار برنامه‌ریزی کنید و مدارک زیر را همراه با خود بیاورید.

(list)

زیرا در آینده دسترسی پیدا کردن به بعضی مدارک بسیار مشکل است و ممکن است همسر شما آن‌ها را در اختیار شما قرار ندهد.

ایمنی شما و فرزندانتان در اولویت قرار دارد. اگر مکان زندگی خود را ترک کردید به‌هیچ‌عنوان به آنجا بازنگردید تا وسایل موردنیاز را همراه خود بردارید.

اگر خشونت خانگی را تجربه کردید به شما پیشنهاد می‌شود از همسرتان شکایت کنید زیرا این مورد بسیار کمک می‌کند تا اگر فرزندی دارید در دادگاه حق سرپرستی فرزند خود را به دست بیاورید و یا اگر تقاضای پناهندگی کرده‌اید کمک می‌کند به‌صورت جداگانه از پرونده همسرتان توسط وکیل مجزا به کار شما رسیدگی شود.

شما می‌توانید به‌صورت کوتاه برای ما بنویسید که می‌خواهید زندگی جدیدی را شروع کنید و به دنبال پناهگاهی هستید.

حداکثر با یک فرد مورداطمینان در مورد خودتان صحبت کنید و هرگز نامی از موسسه‌ای که به شما کمک می‌کند را فاش نکنید. هر شخصی که اطلاعاتی از مکان اختفای شما دارد می‌تواند مورد فشار جهت افشای اطلاعات قرار بگیرد. توجه داشته باشید هیچ ردی از خود بجای نگذارید تا محل اختفای شما شناسایی شود.

از گذاشتن یادداشت و شماره تلفن خودداری کنید. تمامی تماس‌های تلفنی روی گوشی همراه و تلفن‌خانه را در صورت امکان پاک‌کنید.

see also:

مشورتی برای بانوان