مشورتی برای بانوان

آیا شما تعقیب می‌شوید؟ آیا از سوی کسی سرکوب می‌شوید؟ و یا اینکه تحت‌فشار عاطفی قرار دارید؟ آیا قربانی آزار اذیت جسمی، جنسی و یا روحی قرار دارید؟ تهدید به ازدواج اجباری می‌شوید؟ تهدید به برگرداندن به زادگاه می‌شوید؟ و یا اینکه زندگی شما در معرض خطر است؟

آیا شمارا مجبور به خودفروشی می‌کنند؟ یا شاید دختری دارید که در معرض خطر ختنه دستگاه تناسلی است؟

اگر شما با این موارد روبرو هستید حتماً با ما تماس بگیرید.

{شماره تلفن 06442/9544844، دوشنبه تا جمعه بین ساعت‌های 8 الی 12 و 14 الی 16 پاسخگوی شما هستیم. خارج از ساعت اداری می‌توانید با پلیس تماس بگیرید. شماره تماس پلیس 110 یا با بخش کمک‌رسانی به زنان تحت آزار با شماره تلفن 116016 تماس حاصل فرمانید}

ایمیل قابل‌دسترسی

beratung@perlenschatz.info   

( ما با یک گروه مترجم داوطلب کار می‌کنیم. اما اگر شما کمی به زبان آلمانی مسلط هستید بهتر است ایمیلی که برای ما ارسال می‌کنید به زبان آلمانی باشد به دلیل اینکه فرایند جواب دهی سریع‌تر انجام می‌شود.)

حقوق بشر برای زنان و مردان به یک اندازه است.

حیثیت انسان بر اساس قانون اساسی آلمان خدشه‌ناپذیر است و این در مورد حیثیت شما نیز صادق است.

تحقیر و سرکوب شما به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست و هیچ‌کس اجازه تصمیم‌گیری برای شما که چه وقت و با چه کسی ازدواج کنید را ندارد.

see also:

سرپناهی برای بانوان و فرزندانشان